Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2019

15:47

March 28 2019

20:59
7668 afc9 500
20:59
i gdzie Twój język
który by koił ból
wynikły z przegryzionego
słowa kocham
— Wojaczek Rafał
Reposted fromohwow ohwow viapikkumyy pikkumyy
20:58
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
20:58
Znów jest mi przykro i nie mam co z tym zrobić. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
20:58
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
20:57
9387 6a30 500
20:56

Stabilna niestabilność

 

20:56
Spędzałam za dużo czasu wyłącznie w towarzystwie zawartości mojej głowy.
— Sharon Bolton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
20:56
Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek porozmawiali trochę dłużej i dłużej. Tak nagle stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek.
Reposted frombadalena badalena vianieobecnosc nieobecnosc
20:56
Brudnorys
Reposted fromsanitas sanitas vianieobecnosc nieobecnosc
20:55
Pytasz mnie: - Co byś teraz chciała? Odpowiadam, że jeszcze nikt mnie dzisiaj nie kochał.
— Frajda, Marta Dzido
Reposted fromzapachsiana zapachsiana vianieobecnosc nieobecnosc
20:55
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
20:55
mała
ty się nie rozpadaj
już i tak jest ciebie za mało
Reposted fromnothingwrong nothingwrong vianieobecnosc nieobecnosc
20:55
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc
20:54
9428 4b63
Reposted frommyname myname vianieobecnosc nieobecnosc
20:54
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
20:54
Ale ona chce więcej.
Ale ona chce bardziej.
Ale ona chce jeszcze
łagodniej, delikatniej.
— Świetlicki
20:53
20:53
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl