Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

20:21
3376 d877
Reposted frombrumous brumous viatalarcio talarcio
20:21

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viatalarcio talarcio
20:21
Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.
— Marek Hłasko "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatalarcio talarcio
20:20
4127 03ed
Reposted fromLookrecja Lookrecja viatobecontinued tobecontinued
20:20
20:19
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes viabylejaka bylejaka
17:22
9322 fb29 500
17:22
8540 aba9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
17:13
6969 fbcb
Reposted from4777727772 4777727772 vialenifca lenifca
17:11
17:05
Jestem dziwna bo lubię jasne sytuacje. Lubię wiedzieć na czym stoję, kto jest kim w tej grze i o co gra. Lubię gdy ludzie jasno mówią mi na czym im zależy i czego oczekują - nie udają przyjaciół, nie udają miłości. Jestem dziwna bo stronię od toksycznych relacji i niszczących sytuacji. Wolę gorzkie słowa od słodkich kłamstw i konkrety od podchodów. Nie lubię gdy ktoś się mną bawi, kiedy ja traktuje go serio. Boli mnie kłamstwo i złamane obietnice, brak szacunku i strata mojego czasu, za to cenie szczerość.
— znalezione
17:04
Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie. I też przechodzi.
— Marek Hłasko, "Pętla"
Reposted from1923 1923 vianieobecnosc nieobecnosc
17:01
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
17:01
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viatobecontinued tobecontinued
17:00

February 17 2019

11:57
Wielu rodziców zrobi dla swoich dzieci wszystko, tylko nie pozwoli im być sobą.
11:56
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson

February 06 2019

17:29
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viakaciemilordzie kaciemilordzie
17:29
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
Reposted fromsouxie souxie viakaciemilordzie kaciemilordzie
17:26
9339 914a
Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl