Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

21:56
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viahereyes hereyes
21:56
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens vialaluna laluna
21:55
Takim jestem i takim musi mnie przyjąć, nie mogę wykroić z siebie innego człowieka, który nadawałby się może lepiej do przyjaźni.
— Franz Kafka; Wyrok.
21:55
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viasolivagant solivagant
21:55
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaIrritum Irritum

March 27 2018

07:27
Czasami trzeba wiedzieć kiedy przestać prosić o spotkania, jeżeli ktoś kompletnie Cie nie szanuje. 
Reposted fromyourhabit yourhabit vianotoco notoco

March 26 2018

21:09
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaodnowa odnowa
21:08
6368 a800
21:08
Poważne rozmowy mają to do siebie, że najtrudniej zacząć.
— Panna Nikt, Tomek Tryzna
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaodnowa odnowa
21:08
6925 ddc7 500
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viaodnowa odnowa
21:07
Można tęsknić za kimś, kogo się nigdy nie miało?
— w piątek.
Reposted fromfantazja fantazja viaodnowa odnowa
21:07
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
21:07
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
21:07
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica vianotoco notoco
21:04
Reposted frommrrru mrrru viaodnowa odnowa
21:04
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaodnowa odnowa
21:03
21:02
3238 ed31
Reposted frominspiro inspiro viatobecontinued tobecontinued
21:00
8138 b2f7 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaodnowa odnowa
21:00
i fckn miss u.
— please, come back.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaodnowa odnowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl