Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

19:10
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viamyinstantneed myinstantneed
19:06
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
19:05
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyinstantneed myinstantneed
19:03
19:03
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą

May 10 2017

17:02

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
17:02
- Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu? - Dobrze dobrane leki psychotropowe.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaalwayshappy alwayshappy
17:00
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
17:00
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viatobecontinued tobecontinued

May 01 2017

08:39
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted frommslexi mslexi viapikkumyy pikkumyy
08:38
7551 a73b 500
Reposted fromfoina foina viapikkumyy pikkumyy
08:38
Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni.
Reposted fromemsik emsik viapikkumyy pikkumyy
08:38
5114 61c4
Reposted fromIriss Iriss viapikkumyy pikkumyy
08:35
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
08:34
08:34
08:33

Weź mię, ja umrę przy tobie,
Nie lubię świata.

— Adam Mickiewicz
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapikkumyy pikkumyy
08:33
1947 d540
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe viapikkumyy pikkumyy
08:33
Zapytali się mnie czy żałuje, że go poznałam.. Zastanowiłam się i odrzekłam: Nie. Gdyby nie on, nie zaznałabym tej chwili szczęścia, śmiechu i innych rzeczy, które teraz wspominam z uśmiechem. Mimo że się nacierpiałam – nie żałuję.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapikkumyy pikkumyy
08:32
7822 72de
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl