Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

21:27
0463 26cb
Reposted from777727772 777727772
21:14
9824 7e77
Reposted fromniewychowana niewychowana viaazazel azazel
21:11
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaazazel azazel
21:08
6472 a181
20:47
0412 6488 500
Reposted frommagicvortex magicvortex viapiehus piehus
20:41
0432 5fd3 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:25
Górę nade mną biorą uczucia...
— Loca
20:19
5682 4996 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viahope24 hope24
20:07
Dowiedziałem się czegoś o moim sercu.
Może się złamać.
Może zostać rozdarte. 
Może zamarznąć na kamień.
Może się zatrzymać. Kompletnie.
Może rozpaść się na milion kawałków.
Może eksplodować.
Może umrzeć.
Może wszystko, tylko nie przestać cię kochać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahope24 hope24
20:05
4241 e828
w każdej sekundzie
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
20:05
Miałeś być moim ratunkiem
— zabiłeś mnie
Reposted fromTewi Tewi viaodnowa odnowa
20:05
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaodnowa odnowa
20:04
6881 036c
Reposted frompastelowe pastelowe viahavingdreams havingdreams
20:03
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaodnowa odnowa
20:02
Zrozumiałam, że to, co myślą ludzie wokół, nie ma większego znaczenia.
— Lauren Barnholdt - "Nie mogę powiedzieć ci prawdy"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
20:02
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapikkumyy pikkumyy
20:02
20:01
Kocham i tęsknię.
— happysad "Lęki i fobie"
20:01

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viapikkumyy pikkumyy

January 16 2018

19:36
Czasem najlepszym prezentem jaki druga osoba może Ci dać, jest jej zniknięcie z Twojego życia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl