Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

20:30
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
20:25
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
20:24
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahope24 hope24
20:23
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
20:23
20:23
Z czasem przyzwyczajamy się do wszystkiego.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
20:22
4849 6841
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
20:22
24 godziny potrafią być wiecznościa gdy się tęskni 
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viahope24 hope24
20:22
4404 a822
Reposted fromalsh alsh viahope24 hope24
20:22
20:21
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
20:21
6791 cf6a
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viahope24 hope24
20:19

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaalliwantisyou alliwantisyou
20:18
kto będzie wiedział, gdzie szukać, kiedy ukryjesz się przed całym światem?
20:17
2701 068d 500
20:16
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viamyinstantneed myinstantneed
20:15
Ja chcę tylko walczyć o miłość, bo nie da się zastąpić Ciebie kimkolwiek innym.
— Dzień #92
Adrian (via enuthi)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaalliwantisyou alliwantisyou
20:14

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viahope24 hope24
20:13

Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.

— Michael Finkel
20:11
…I love you so much. So, so much, and I probably always will. I just don’t like you anymore. I’m sorry.
David Nicholls, One Day
(via naturaekos)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamyinstantneed myinstantneed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl