Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

13:54
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaeryawen eryawen
13:54
13:54
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viatome tome
13:54
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viatome tome
13:53
5447 0eaf
13:53
8508 46f5
Reposted fromcourtney97 courtney97 viatome tome

November 13 2017

23:20
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

November 01 2017

14:22
Przyjdź i namaluj mi nowe wspomnienia. Te stare wkrótce mnie zabiją.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued
14:22
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
14:22
...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromhormeza hormeza viatobecontinued tobecontinued
14:22
14:21
Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata, więc kochaj tych, którzy dobrze Cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaodnowa odnowa
14:20
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaodnowa odnowa
14:20
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viajustfeel justfeel
14:19
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawetryagain wetryagain
14:19
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
14:19

zanotuj, że byłam
jestem
bedę.
— Hey
Reposted frommentalstate mentalstate viapikkumyy pikkumyy
14:19
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
Reposted fromdivi divi viaodnowa odnowa
14:19
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaodnowa odnowa
14:19
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl