Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

17:28
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viawetryagain wetryagain
15:48
8921 a073 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawetryagain wetryagain
15:47
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
15:46
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
15:46
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viaExplorers Explorers
15:46
Zmieniłeś się... Wolałam cię tamtego, innego, którego poznałam, o którym Ty sam już zapomniałeś, a którym jeszcze tak niedawno byłeś.  Wolałam cię kiedy mówiłeś mniej, ale mądrzej. Kiedy żartowałeś bardzo rzadko, ale te żarty rozbawiały wszystkich. Kiedy twój język był wyszukany, elegancki, czysty, a nie przepełniony wulgaryzmami i przekleństwami. Kiedy siedząc w restauracji rozmawiałeś ze mną, a nie siedziałeś cały czas z nosem w telefonie. Kiedy pisałeś ze mną 'ot, tak', bo dobrze się nam rozmawia, a nie kiedy potrzebujesz koła ratunkowego. 
Taki byłeś kiedy jeszcze nie przyjaźniłeś się z nią. Oddaj mi tamtego siebie.
Bo taki ty to już nie ty.
I choć wciąż zależy mi na tobie to już cię nie lubię.
 
— wetryagain.soup.io z serii: co myślę, a czego nigdy nie powiem
Reposted fromwetryagain wetryagain
15:45
Bądź lekka w tańcu, lecz nigdy w życiu. Śmiej się wśród ludzi, płacz tylko w ukryciu.
— kartka z pamiętnika, 1952
Reposted fromtereseek tereseek viamyinstantneed myinstantneed
15:45
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
15:44
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— J. Przybora
Reposted fromeryawen eryawen
12:44
7260 4a9c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaExplorers Explorers
12:44
1396 8a6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaExplorers Explorers
12:43
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough vianihilarian nihilarian
12:42
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
12:42
  Dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy 
— Miuosh
12:42
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter viaExplorers Explorers
12:41
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
12:41
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje go męczyć przeszłość.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
12:41
Śmierć nie jest największą stratą w życiu. Największą stratą jest to, co umiera wewnątrz nas, gdy żyjemy.
— Norman Cousins
Reposted fromzoou zoou viaExplorers Explorers
12:41
12:41
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl