Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2018

18:54
18:54
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
18:54
Miało być tylko raz, spróbowałem Cię raz. Teraz chcę cały czas.
18:53
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.

June 27 2018

17:00
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanmrok panmrok
17:00
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viapanmrok panmrok
17:00
Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromfantazja fantazja viapanmrok panmrok
17:00
Przeczytałam kiedyś w jednym artykule, że wariaci nie martwią się, że są wariatami. 
— Lauren Oliver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapanmrok panmrok
16:59
4098 19de 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
16:59
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viapanmrok panmrok
16:59
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viapanmrok panmrok
16:59
16:58
16:58
Można tęsknić za kimś, kogo się nigdy nie miało?
— w piątek.
Reposted fromfantazja fantazja viapanmrok panmrok
16:58
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viapanmrok panmrok
16:58
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viapanmrok panmrok
16:57
Wiosna wybuchła mi prosto w twarz
Z nosa leci mi krew
Ja czuję, że Cię tracę
— Organek
Reposted fromhisteryczna histeryczna viahavingdreams havingdreams
16:55
8562 6355
Reposted fromnoone97 noone97 viapanmrok panmrok
16:54

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Reposted fromnirvitii nirvitii viapanmrok panmrok
16:54
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
Reposted fromwwannie wwannie viapanmrok panmrok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl