Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

21:51
Nie zaprzątaj sobie głowy tym, co już się stało, a skup się na tym, co dopiero Cię czeka.
— znalezione
21:50
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
21:50
21:50
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaiammistake iammistake
21:50
Pewne drzwi trzeba zamknąć,   bo prowadzą już donikąd.
21:50
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
21:49
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk
21:49
4006 e837
21:48
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viatobecontinued tobecontinued
21:48
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viahavingdreams havingdreams
21:48
21:47
Chcę się z Tobą kochać każdego dnia
— Loca
21:47
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi vianiedonaprawienia niedonaprawienia
21:47
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viahavingdreams havingdreams
21:46
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafreska freska
21:46
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viafreska freska
21:46
4489 e6f5
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream
21:46
5332 0a0e

February 15 2020

17:33

Listen to silence. It has so much to say.

— Rumi
Reposted from0 0 viaawakened awakened
17:33
3069 8981 500
Reposted fromhare hare viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl