Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2020

12:45
Nie znam większego bólu.. niż odejśce na zawsze, z czyjegoś życia, ze świata. Jakby nigdy cię nie było.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viatobecontinued tobecontinued
12:44
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viafreska freska
Sponsored post
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
12:44
2854 2632 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viafreska freska
12:43
6940 eb0b 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viabylejaka bylejaka
12:43
Są w naszym życiu sprawy, które nigdy nie dają nam spokoju. Ale trzeba żyć dalej. Najlepiej jak się potrafi, bo innego życia nie będzie.
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
12:39
Czasami trzeba się zrelaksować. Zaufać temu, co się dzieje. Mieć wiarę w to, że wszystko się ułoży.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
12:39
4233 ee7a
Reposted fromdusielecc dusielecc viakalbien kalbien
12:39
7883 fabd 500
Reposted fromevanescence evanescence viafreska freska

April 26 2020

18:50

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

18:49
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viatobecontinued tobecontinued
18:49
Niekiedy wydaje mi się, że jestem już tylko wspomnieniem o osobie.
— Sandor Marai
Reposted fromostatni ostatni viatobecontinued tobecontinued
18:49
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafreska freska
18:48
Nieważne, kto cię zranił. Ważne, kto sprawił, że znów się uśmiechasz.
— Evanna Shamrock
18:47
Błaha rzecz staje się czymś ważnym, ponieważ tak o tym zdecydowaliśmy.
— Ryszard Kapuściński
Reposted from0 0 viakateistrue kateistrue
18:47

Często czujesz się zmęczony, nie dlatego, że zrobiłeś zbyt wiele, ale dlatego, że zrobiłeś zbyt mało tego, co iskrzy w tobie światło.
— Alexander Den Heijer
Reposted fromavooid avooid viahavingdreams havingdreams
18:46
18:46
3851 e906 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viafreska freska
18:46
2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viafreska freska
18:45
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viatobecontinued tobecontinued
18:45
5297 ce5a
Reposted fromzciach zciach viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...